Archive for the ‘General Knowledge’ Category

नेपाली ठेट शब्दहरु

Saturday, August 21st, 2010

केही सांस्कृतिक चिन्हारी सबै जातिको संस्कृति तथा जातीय पहिचानका आधार संस्कार, भाषा, पोसाक, वाद्ययन्त्र, हात-हतियार ,भाँडाकुँडा, गीत-नृत्य आदि सबै थोक पर्छन्। यहाँ केही विषयको परिचय दिइँदै छ। १.१ भेष-भूषा दौरा: चारतिर तुना बाँधेर पुरूषले शरीरको माथिल्लो भागमा लगाउने सांस्कृतिक पोषाक हो। सुरुवाल: पुरुषको पोसाक हो। यसको आकार सुरिलो भएकाले सुरुवाल भनिएको हो। ...

Word Facts

Friday, May 23rd, 2008

The English-language alphabet originally had only 24 letters. One missing letter was J, which was the last letter to be added to the alphabet. The other latecomer to the alphabet was U. A "sysygy" occurs when all the planets of the our Solar System line up. Lycanthropy is a disease ...